Centus 1

WYMIARY

Wysokość 1650 mm
Szerokość 594 mm
Głębokość 514 mm
Waga 555 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 38 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 2,5 h
50 % 9,6 h
25 % 15,3 h
Wydajność 84 %
Długość drewna opałowego 25 cm
Całkowita ilość drewna 10 kg