Joya Angolo-2

cena: 7 547 Euro

wartość podana w kwocie netto. Do ceny należy dodać stosowną stawkę podatku VAT

WYMIARY

Wysokość 1536 mm
Szerokość 812 mm
Waga 1635 kg

INFORMACJE TERMICZNE

Energia cieplna 60,1 kWh
Czas uwalniania ciepła, procent maksymalnej wydajności (h)
100 % 5,1 h
50 % 21,6 h
25 % 41,6 h
Wydajność 85 %
Długość drewna opałowego 33 cm
Całkowita ilość drewna 16 kg

ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA NA MATERIAŁY ŁATWOPALNE

Odległość bezpieczeństwa z tyłu 50 mm
Odległości bezpieczeństwa po bokach 250 mm
Odległość bezpieczeństwa z przodu 1000 mm
Odległość bezpieczeństwa od góry 200 mm